dimecres, 21 d’abril del 2010

Tercera pista. Segon cicle d'ESO


Per si us heu despistat, ací va la tercera pista. Un dels fragments més coneguts de l’obra que busquem:


-Digau-me, -dix la Princesa-: sí Déu vos lleixe obtenir lo que desitjau, dieu-me qui és la senyora qui tant de mai vos fa passar, que si en cosa neguna vos hi poré ajudar ho faré de molt bona voluntat, car molt me tarda de saber-ho.

(El cavaller, el nom del qual busquem) posà la mà en la mànega e tragué l'espill e dix:

-Senyora, la imatge que hi veureu me pot donar mort o vida. Mane-li vostra altesa que em prenga a mercè.

(Capítol CXXVII)