dimecres, 14 de setembre del 2011

Primer de batxillerat

Al llarg del curs 2011-2012 haureu de realitzar diverses activitats en línia: resums, explicacions, comentaris, ... 


Açò ho fareu en distintes plataformes i mitjans: al vostre blog personal, al googledocs, al blog del departament (aquest on us trobeu ara), a la plataforma moodle de l'institut,... i fins i tot al facebook o al google+ si cal.


Per aquest motiu cal que disposeu d'un correu electrònic que us permeta tant relacionar-vos entre vosaltres (per fer treballs en grup, per exemple), com el contacte amb el professorat així com l'accés als programes o xarxes que utilitzarem. 


També cal que us familiaritzeu amb les possibilitats educatives (i no només com a entreteniment, que també, però això és un altre tema) de totes elles.


Heu d'aprofitar el blog per fer treballs de l'institut, i no només de valencià, de manera que es convertesca en una carpeta digital personal, l'eportfolio on emmagatzemeu les vostres activitats acadèmics.