dimecres, 21 d’abril del 2010

Tercera pista. Segon cicle d'ESO


Per si us heu despistat, ací va la tercera pista. Un dels fragments més coneguts de l’obra que busquem:


-Digau-me, -dix la Princesa-: sí Déu vos lleixe obtenir lo que desitjau, dieu-me qui és la senyora qui tant de mai vos fa passar, que si en cosa neguna vos hi poré ajudar ho faré de molt bona voluntat, car molt me tarda de saber-ho.

(El cavaller, el nom del qual busquem) posà la mà en la mànega e tragué l'espill e dix:

-Senyora, la imatge que hi veureu me pot donar mort o vida. Mane-li vostra altesa que em prenga a mercè.

(Capítol CXXVII)

Tercera pista. Batxillerat

Ací teniu uns famosos versos que pertanyen al llibre que busquem. Saps de quin poema es tracta?


Potser et maten o potser
se'n riguen, potser et delaten;
tot això son banalitats.
Allò que val és la consciència
de no ser res sino s'és poble.

dimarts, 20 d’abril del 2010

Tercera pista. Primer cicle d'ESO


Quin llibre està llegint el personatge que apareix en aquesta il•lustració per tal de demostrar que sap llegir més ràpid que el seu amo? També has de contestar si aquest personatge, que és protagonista, és xic o xica.

Llibre:

Protagonista: [] xic [] xica

divendres, 16 d’abril del 2010

Segona pista. Primer cicle ESOEscriptor i gramàtic. Publica alguns llibres de gramàtica, novel·les, i, concretament, 36 rondalles recollides en vuit volums. En una de les rondalles apareix al títol el gentilici de la capital d’una comarca veïna a la nostra comarca de l’Horta. Quin és el títol d’aquesta rondalla?

dijous, 15 d’abril del 2010

Segona pista. Segon cicle D'ESO


El protagonista de la nostra obra és un jove que procedeix d’un país on es troba aquest paisatge meravellós.

Saps de quin lloc parlem?

Segona pista. Batxillerat


El títol de l’obra que busquem ja l’havia emprat un escriptor prolífic i polifacètic del segle XIII, que es va expressar en llatí, en català i en àrab.