dimecres, 31 de març de 2010

Primera pista. Segon cicle d'ESO

L’escriptor o escriptora que busquem va nàixer, a alguna localitat valenciana, probablement entre el 1405 i el 1411, en el si d'una família que havia tingut un gran prestigi social i econòmic: penseu que el seu avi Guillem en una ocasió va deixar diners al rei Martí I.